Nachádzate sa tu:

Platené služby / Reklama

Všetky ceny platených služieb sú konečné. Prevádzkovateľ portálu nie je platcom DPH. Informácie o platených službách sú súčasťou Podmienok a pravidiel inzercie.
 

Ako uhradiť platbu?

1. Platené služby hradí užívateľ poukázaním platby na bankový účet číslo 2900794562/8330 (Fio banka, a.s.), IBAN: SK2983300000002900794562, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX. Platbu je možné vykonať i cez internetové bankovníctvo (internetbanking).

2. Ako variabilný symbol zadajte číslo inzerátu, resp. iný identifikátor zaslaný e-mailom.

3. Doba platnosti prednostného TOP inzerátu je 30 dní, resp. iná dohodnutá (uhradená) doba platnosti podľa druhu platenej služby, pričom užívateľ nemá právo požadovať od prevádzkovateľa vrátenie pomernej časti platby, ak dôjde k zrušeniu platenej služby zo strany užívateľa skôr ako uplynie dohodnutá doba.

4. Objednaná platená služba bude zverejnená na inzertnej stránke po pripísaní platby na bankový účet a identifikovaní odosielateľa platby.
 

Prednostný TOP inzerát

  • Doba platnosti až 30 dní.
  • Je zverejnený na titulnej stránke inzertnej stránky a titulnej stránke konkrétneho mesta.
  • Navyše je prednostne zobrazený pred ostatnými inzerátmi v hlavnej kategórii a všetkých príslušných podkategóriách.
  • Navyše je špeciálne zvýraznený.
  • Obsahuje priamy preklik na Vašu web stránku!
  • Zobrazuje sa náhodne ako odporúčaný inzerát pri každom prezeranom inzeráte.
  • Skvelá cena a jednoduchá aktiváciazaplatením platby s príslušným VS (číslom inzerátu) a zaslaním Vašich identifikačných údajov.

Platbu 5,70 € / za 1 mesiac uhraďte na bankový účet č. 2900794562/8330 (Fio banka, a.s.), IBAN: SK2983300000002900794562, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, ako variabilný symbol zadajte číslo inzerátu. Úhradu je možné vykonať aj cez internetové bankovníctvo (internetbanking). TOP inzerát bude zverejnený po pripísaní platby na bankový účet.

V prípade záujmu o prednostný TOP inzerát na dlhšie obdobie, stačí uhradiť príslušný násobok základnej sadzby (5,70 €), za dodržania podmienky minimálnej doby zverejnenia 30 dní, teda napr. TOP inzerát na obdobie:

60 dní = 11,40 €
90 dní = 17,10 €
120 dní = 22,80 €
150 dní = 28,50 €
180 dní = 34,20 €
210 dní = 39,90 €
240 dní = 45,60 €
270 dní = 51,30 €
300 dní = 57 €
330 dní = 62,70 €
360 dní = 68,40 €

Úhrada platby za TOP inzerát na dlhšie časové obdobie vám zaručí udržanie si vašej pozície, resp. lepšiu (vyššiu, poprednú pozíciu), keďže inzeráty sa radia podľa času aktivácie TOP inzerátu. V prípade, že máte TOP inzerát v poradí ako druhý prednostný inzerát, po uplynutí doby prvého prednostného inzerátu sa posúva váš TOP inzerát na prvé miesto, na ktorom zotrvá až do skončenia platnosti vášho TOP inzerátu.
 

Platená reklama – banner

Akceptujeme Vami dodané bannery (aj iných rozmerov). V prípade potreby Vám vyrobíme banner podľa Vašich požiadaviek za poplatok podľa aktuálneho cenníka.

1. TOP banner – umiestnený na vrchole inzertnej stránky, nad hlavičkou, max. 728 x 90 px
1 mesiac - 100 €

2. Center banner – umiestnený na titulnej stránke inzertnej stránky, max. 468 x 60 px (zobrazovaný len na titulnej strane)
1 mesiac - 30 €

3. Square banner – umiestnený po pravej strane inzertnej stránky, max. 336 x 336 px
1 mesiac - 70 €

4. Dynamic banner A – rolovací banner pohybujúci sa po inzertnej stránke, max. 336 x 336 px
1 mesiac – 200 €

5. Dynamic banner B - rolovací banner pohybujúci sa po inzertnej stránke, max. 468 x 60 px
1 mesiac – 100 €
 

Odkaz na web stránku

Výhodná reklama a zviditeľnenie Vášho webu - umiestnite odkaz na web stránku:
- na titulnej stránke v sekcii Odporúčame: 10 € / mesiac (min. 1 mesiac)
- v sekcii Odporúčame v KONKRÉTNOM MESTE: 5 € / mesiac (min. 1 mesiac)
- v každom zaslanom Overovacom e-maili: 5 € / mesiac (min. 1 mesiac)
 

Odblokovanie zablokovaného e-mailu (prístupu na inzertnú stránku)

Jednorazový poplatok za odblokovanie: 10 €
 

Odporúčame!


Možnosť umiestnenia špeciálnych reklamných bannerov rôznych rozmerov podľa Vašich požiadaviek.

Možnosť individuálnych zliav pre stálych klientov a pri platených službách na dlhšie ako štandardné obdobie, taktiež výrazné zľavy pri tvorbe reklamných kampaní na viacerých inzertných stránkach.

Prosíme Vás (v záujme, čo najrýchlejšieho vybavenia Vašej požiadavky) pri styku s nami využívať čo najviac e-mailový kontakt info@mestskainzercia.sk.
 


Tieto internetové stránky používajú súbory cookie. Viac informácií tu. Rozumiem